Opalujeme zdravě

Opalujeme zdravě – dodržujeme normy EU

Komise EU v nedávné době zveřejnila horní limit intenzity ozáření pro solária, který doporučila pracovní skupina LVD ADCO Group, odpovědná za směrnice pro nízké napětí. Nyní se bude uplatňovat limit 0,3 W/m2. Podle Smlouvy o EU se toto omezení síly záření, způsobujícího erytém (zarudnutí kůže), stanovuje na 0,3 W/m2 a stává se normou platnou po celé Evropě.

Co znamená 0,3 wattů / m2?
0,3 wattů / m2 odpovídá takzvanému referenčnímu slunci. Jedná se zde o hodnotu, která byla zavedena z důvodů standardizace. Tak silně – totiž 0,3 wattů / m2 – září slunce v poledne ve 12 hod. na rovníku ve výši hladiny moře a při bezoblačné obloze. Kdo se položí okolo poledne na rovníku na slunce, zhnědne. A když zůstane na slunci příliš dlouho, dostane úpal. Trubice podle nové normy způsobují nadále hnědnutí. Na rozdíl od nynějších přístrojových konfigurací se ale prodlužují doby ozařování. Dnes je průměrná doba ozařování 12 minut. Nyní se bude pohybovat od 15 do 20 minut.

Pod takzvanými „silnými trubicemi“ rozumíme dnes mnohé trubice, jsoucí na trhu, s vysokými UVB-podíly, které vedou k tomu, že erythémově účinný výkon tímto osazením trubic nadprůměrně stoupá.

Nasazení takovýchto trubic není dnes již “doporučení vhodné“ a nemá v budoucnosti v rozsahu nové normy žádné místo!!!

Rozumná ozařovací doba závisí na různých faktorech. K tomu patří typ pokožky uživatele, aktuální stupeň hnědnutí (po předcházejících ozařováních), jeho osobní zdravotní stav (nachlazení nebo jiné zdravotní omezení). Dodatečně musí být zohledněno eventuální užívání léků, například lehce senzibilizujících přípravků. Kompletním poradenstvím obdrží zákazník ve slunečním studiu, správné doporučení pro přístroj a ozařovací dobu. Pravidelným používáním solární kosmetiky pomáháte nejen zlepšovat kvalitu pokožky, ale zejména zvýšíte a urychlíte účinky opalování, protože aktivní látky obsažené v kosmetických přípravcích (zejména tyrosin a riboflavin) zvyšují tvorbu pigmentu a urychlují jeho vystoupení. S výběrem kosmetiky pro opalování Vám opět rádi poradíme. Uvidíte, jak jednoduše a cenově výhodně se nechá stupňovat poradenská kvalita ve zodpovědně vedeném slunečním studiu.

Cílem našeho studia je poskytnutí kvalitních služeb včetně kompletních informací ohledně Vašeho opalování. Prosím nepodceňujte PRAVIDLA OPALOVÁNÍ a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na email, nebo se informujte u obsluhy solária.

Fotogalerie